Forældre bestyrelsen har tavshedspligt.

Her kan i forældre skrive til os, hvis der er noget i synes forældrebestyrelsen skal drøfte ... både ris og ros er relevant her

Næste møder :

 Tirsdag d. 30. januar 2020 kl. 17.30
 
Generalforsamling d.tirsdag d. 3. marsts 2020 kl. 18.00
Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

 

Forældrebestyrelsen:

Formand: Jane Beldringe

Kitt Dahl

Kirsten Grandt Larsen

Tine Swabe

 Bodil Mittag.

Revisor: Leif Mortensen, Freekon